Om du vill låna en bok från biblioteket. Kontakta bibliotekarie Birgitta Hansson.
Tel. 0300-77676 (endast kvällstid)
A cactus odyssey Mauseth, Keiesling, Ostalata
Allt om krukväxter 8 Icaförlaget
Allt om krukväxter 9 Icaförlaget
Allt om krukväxter 21 Icaförlaget
Cacti Marcus Scneck
Cactus and succulents Tony & Suzanne Mace
Cultivation table for succelents Franz Nolte
First field to aloes of S. Afrika Gideon Smith
Growing Winterhardy John Spain
Kakteenatlas Preston, Mafham
Kaktusar och succulenter Caisa Einworn
Kaktusvideo VKSF
Lithops, treasures of the veld Steven Hammer
Mesembs of the world Steven Hammer
Pachypodium & adenium Gordon Rowley
Succulents 2 Maurizo Sajeva
The cactus family Edward f. Andersson
The ill. encyclopedia of succulents Gordon Rowley
The illustraded encyclo Innes, Glass
Tephrocactus and other prickley p Kibling
Thelocactus John Pilbeam

Regler för biblioteksverksamhet

• Biblioteket är endast för VKSF:s medlemmar.
• Böckerna finns att låna på varje inomhusmöte och förvaras hemma hos bibliotekarien.
• Det skall finnas en aktuell lista över böckerna i VKSF:s bibliotek.
• Böckerna till biblioteksverksamheten bör helst vara inbundna med undantag för tunna böcker/häften.
• Önskelista på nyanskaffning lämnas till bibliotekarien. all utlåning sker på ömsesidigt förtroende,   d v s vi förväntar oss att boken återlämnas i samma skick som du fick den.
• Böckerna får förbeställas/reserveras. skulle boken/böckerna förstöras vid hemlån är det låntagarens skyldighet att skaffa ny bok eller lämna ekonomisk ersättning så ny bok kan anskaffas. Kan inte boken anskaffas igen så skall en innehållsmässig liknande bok ersätta den.
• All utlåning måste registreras, och lånetiden är mellan varje inomhusmöte.
• På sommaren / utomhussäsongen är den ordinarie biblioteksverksamheten stängd. Då lånas endast böcker ut på förbeställning. Om du av någon anledning inte kan komma och boken inte är förbeställd kan den lånas om genom att du ringer eller mailar bibliotekarien.