En video gjord av Alexandre Antonelli  Göteborgs botaniska trädgård. Blommorna hos Selenicereus grandiflorus, från det att blommorna slår ut på
kvällen till att dom vissnar morgonen därpå.