Så här gör du för att bli medlem i V.K.S.F

Om man vill bli medlem så kostar det 100 kr per kalenderår.

Utflykter mfl aktiviteter sker till självkostnadspris för medlemmen.

Medlemsavgifter kan sättas in på postgiro 195 45 66 - 4, Västsvenska Kaktus- och Suckulentföreningen. Glöm inte att tydligt ange namn, adress och telefon! Om du har emailadress, så ange gärna den (och/eller maila någon av oss) - det är ett enklare och billigare sätt att hålla kontakten än brevledes. Skicka gärna ett mail till vår ordförande Marie om du är ny medlem, då får vi fortare veta att DU har blivit medlem hos oss. Email adressen ser du nedan.


Har Du några frågor och vill veta mer, kontakta oss gärna.
Ordförande Marie Cedgard
Mobil : 0730-292229
Email:mailto:marie.cedgard@telia.com
Frågor angående websidan. mailto:webmaster@kaktusar.se